INTÉZMÉNYEKKEL, INTÉZETÜNK MUNKATÁRSAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KIADOTT KÖNYVEK

Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Burus Siklódi Botond (szerk.): Szakképzés, együttműködés, társadalmi modernizáció. A romániai magyar szakképzés helyzetképe és fejlesztési lehetőségei. 2015. (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/2015/rmpsz_szakkepzes_web.pdf

Biró A. Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc (szerk.): Kreatív fiatalok – innovatív vidék. Sikeres helyi fejlesytési gyakorlatok a Székelyföldön. 2015. (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány)

http://www.pahru.ro/images//Kreativ%20fiatalok%20-%20innovativ%20videk.pdf

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc (szerk.): Az innováció vonzásában. Biogazdálkodás a székelyföldi térségben. 2015. (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány)

http://www.pahru.ro/images/Az_innovacio_vonzasaban_tartalom.pdf

Biró A. Zoltán, Gergely Orsolya (szerk.): Kihívások és megoldások. A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. 2015. (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Sapientia-EMTE, MTT Kar)

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Tiboldi István (szerk.):Élmény a tanulás. Természettudományos nevelés a székelyföldi térségben. 2014. (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány)

http://www.pahru.ro/images/Elmeny_es_tanulas.pdf

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc (szerk.): Település, innováció, identitás. 2014 (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány) Tartalom
http://www.pahru.ro/images/Telepules%20innovacio%20identitas.pdf

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc (szerk.): "Mindig arra kell törekedni, hogy egy lépéssel előbbre legyünk..." Agrárinnovációs kezdeményezések a székelyföldi térségben. 2014 (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány) Tartalom

Biró A. ZoltánBodó Julianna (szerk.): Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. 2013 (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Sapientia – EMTE, MTT Kar)  Tartalom

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc (szerk.): Esélyteremtés. Tehetséggondozás vidéki térségben. 2013 (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány)
http://www.pahru.ro/images/Eselyteremtes.pdf

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc (szerk.): A kísérletektől a stratégiáig. Felsőfokú képzés, tehetséggondozás a székelyföldi térségben. 2013 (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány)
http://www.pahru.ro/images/A_kiserletektol_a_strategiaig.pdf

Biró A. Zoltán, Gergely Orsolya (szerk.): Ártalmas vagy hasznos internet? A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. 2013 (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Sapientia – EMTE, MTT Kar) Tartalom

Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc (szerk.): Vidék és versenyképesség. 2013 (Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány)
http://www.pahru.ro/images/videk_es_versenykepesseg_imprimatura.pdf

Biró A. Zoltán – Tiboldi István (szerk.): Vízgazdálkodás a Székelyföldön. 2013 (Magyar Tudomány Háza 2.)

Biró A. Zoltán – Tiboldi István (szerk.): Agrárképzés minden szinten. 2012 (Magyar Tudomány Háza 1.)

Gergely Orsolya (szerk.): A média hatása gyermekekre és fiatalokra. Konferencia, Csíkszereda, 2012. május 7-8. 2012 (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Sapientia – EMTE, MTT Kar) Tartalom

Bodó Julianna (szerk.): Esély vagy veszély? A média hatása gyermekekre és fiatalokra. 2012 (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Sapientia – EMTE, MTT Kar) Tartalom

Biró A. Zoltán: „A munkaerőpiaci helyzet határozza meg a jövőt...” A Hargita megyei fiatalok munkaerőpiaci integrációja. 2012 (Sapientia – EMTE, MTT Kar)

Biró A. Zoltán – Kiss Adél (szerk.) Térség – fejlesztés – tudomány. 2011 (KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szabizottság 3. Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézet) Tartalom

Biró A. Zoltán – Bodó Julianna: Nyilvánosság – szimbólum – társadalom. 2010 (Sapientia – EMTE Társdalomtudományi Intézet)

Bodó Julianna – Kiss Adél (szerk.): Kultúra – kommunikáció – innováció. 2009 (KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szabizottság 2. Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézet) Tartalom

Biró A. Zoltán – Olosz Szabolcs (szerk.): Település – érték – fejlesztés. 2009 (Háromszéki Kutatási és Fejlesztési Központ)

Biró A. Zoltán – Székely Kinga (szerk.): Kommunikáció – versenyképesség. 2009 (Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézet)

Bodó Julianna (szerk.): Média – régió – nyilvánosság. 2008 (KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szakbizottság 1. Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézet) Tartalom

Biró A. Zoltán (szerk.): Székelyföldi jövőképek – térségi fejlesztéspolitika. 2008 (Hargita Megye Tanácsa, Székelyföldi Fejlesztési Intézet, KAM)

Biró A. Zoltán – Csomortáni Erika (szerk.): Kultúra – Térség – Jövőkép. Székelyföldi kultúrakutatások. 2008 (Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, KAM)

Bodó Julianna: Diskurzusok és életutak a migráció tükrében. Scientia Humana 2008 (MTA Politikai Tudományok Intézete)

Bodó Julianna (szerk.): Migrációs folyamatok – közösségi megjelenítések. 2008 (Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézet)

Bodó Julianna (szerk.): Változó térség. Szociológiai és antropológiai elemzések. 2008 (Térség – érték – társadalom 3. Sapientia – EMTE, MTT Kar)

Bodó Julianna (szerk.): Vidék és fejlesztés. Szociológiai és antropológiai elemzések. 2007. (Térség – érték – társadalom 2. Sapientia – EMTE, MTT Kar)

Biró A. Zoltán (szerk.): Székelyföldi elitek jövőképe. 2007 (Hargita Megye Tanácsa, KAM, Sapientia – EMTE, MTT Kar)

Bodó Julianna: A terep, ahol élünk. Antropológiai elemzések. 2007 (Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézet)

Biró A. Zoltán, Bodó Julianna (szerk.): Kultúra – Térség – Szaktudás. Képzési anyag rurális térségben dolgozó kulturális menedzserek számára. 2006 (HMKK)

Oláh Sándor (szerk.): Térség és kultúra. 2006 (HMKK)

Biró A. Zoltán (szerk.): Állapotok és változások. 2006 (Térség – érték – társadalom 1. Sapientia – EMTE, MTT Kar)

Biró A. Zoltán, Zsigmond Csilla (szerk.): Székelyföld – számokban. 2005 (KAM, HMKK)

Biró A. Zoltán, Koszta Csaba János, Mátéffy Mária (szerk.):Vidékfejlesztés Hargita megyében. 2004 (Regionális Képzési Központ)

Bodó Julianna: A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években.Scientia Humana 2004 (MTA Politikai Tudományok Intézete)

Biró A. Zoltán (szerk.): Interese comunitare. Közös érdek mentén. 2004 (Regionális Képzési Központ)

Laki László – Biró A. Zoltán: A globalizáció peremén. 2001 (MTA Politikai Tudományok Intézete)

Kondorosi Ferenc (kiadványszervező): Környezet. Kapcsolat. Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások. 1991 (Politika + Kultúra Alapítvány)
http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1577