Egyéb kiadványok

Biró Zoltán: Beszéd és környezet. 1984. 
http://adatbank.ro/cedula.php?kod=1778

Biró Zoltán - Gagyi József - Péntek János (szerk.): Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. 1987.
http://adatbank.ro/html/cim_pdf1792.pdf

Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj, édes fiam. Esszék az ifjúságkutatás köréből. 1989.
http://adatbank.ro/cedula.php?kod=1780

Zoltán A. Biró – József D. Lőrincz (eds) Szeklerland in transition. Essays in cultural Anthropology 1999. Contents

Gagyi József (szerk.): Ismerős terepen. Válogatás csíkszeredai antropológiai írásokból. 1999

Gergely Orsolya: Fókuszban a fiatalok. 2009