Átmenetek 1992/1-2

Átmenetek. A mindennapi élet antropológiája. 1992/1-2.

                                               Tartalom

Bodó J.: Szempontok az ünneplési gyakorlat vizsgálatához (Kapitány Á., Kapitány G., Balázs L., és Gyáni G. hozzászólásaival)
      Interjú
"Nem a megismerést, hanem a megértést kell szorgalmaznunk..." (beszélgetés V. Mihailescuval, a SACR titkárával)
     Kutatói műhely
V. Garnizov: Identitás és temetési szokások a totalitarizmus korában
Hoppál Mihály: A hagyomány szava
Gagyi József: "Idáig minden bételjesedett" (A jós és közössége)
Oláh Sándor: Harag események
Borsányi László: A néprajzi interjú
     Oral history
"Vót rend akkor es..." (közreadja: Oláh Sándor)
     Jegyzetek
Biró A. Zoltán: A terep hiánya
Bodó Julianna: Mindennapi szocializmus?
Feischmidt Margit: A nemzet: eszme és/vagy valóság
                    *
Gagyi József: Módszertani napló
     Információk
     Vers
Adam Puslovic: Kutyavallás
N-edik lehetőség
     Cuprins
     Contents