Igény a tanulásra?

Túros Endre (szerk.): Igény a tanulásra? TÉRSÉG Könyvek. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. ISBN 973-8468-38-8 pp.475

                                      Tartalom

AJÁNLÁS
BIRÓ A. ZOLTÁN: Meddig tanulunk? A tanulási életpálya alultervezése Hargita megyei nyolcadik osztályosok körében
BÁLINT BLANKA - MIKLÓS ISTVÁN: Továbbtanulás - család - térségi társadalom. Kérdőíves vizsgálat Hargita megye nyolcadik osztályos tanulói körében.
OLÁH SÁNDOR: Esettanulmány: András és az iskola

BESZÉLGETÉSEK (Beszélgetőtárs: Túros Endre)

AKIK A RENDSZER EGÉSZÉT LÁTJÁK
Kálmán Ungvári Zsófia - Hargita megyei főtanfelügyelő
Bondor István - Hargita megyei főtanfelügyelő helyettes
Hodgyai László - Hargita megyei tanfelügyelő
Görbe Péter - Hargita megyei tanfelügyelő
Magyarósi Dénes - Hargita megyei tanfelügyelő
Demeter Annamária - Hargita megyei tanfelügyelő

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐK
Kedves Enikő - pszichológus, a Hargita megyei Pszichológiai és Pályairányítási Tanácsadó Központ vezetője
Makó Erzsébet - a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója
Mandel László - a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola igazgatója
Kiss Ernő és László Károly - a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói
Veres Emőke - a csíkszeredai József Attila Általános Iskola igazgatója
Kenéz Szilárda - a csíkszeredai József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettese
Ferencz Erzsébet - a csíktaplocai Xántusz János Általános Iskola igazgatója

A KÖZVETLEN RÉSZTVEVŐK
Pöllnitz Ilona - a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertani szaktanácsadója
Ivácson Sándor - a székelykeresztúri Orbán Balázs Líceum tanára
Mandel Magdolna - a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola tanára
Tódor Éva - a csíkszeredai Ady Endre Általános Iskola tanára
Hatos Irén - a csíkszentkirályi Vitos Mózes Általános Iskola tanára
Zayzon Matild - a csíktaplocai Xantusz János Általános Iskola tanítónője
Székely Zsófia - a csíksomlyói iskola volt tanára
Antal Gabriella - szociálpedagógus a csíkszeredai Ady Endre Általános Iskolában

AKIK A CSALÁDOT IGYEKEZNEK HELYETTESÍTENI
Farkas Zsuzsa - családi gyermekotthon működtetője
Takács Attila - a Csibész Alapítvány Nagyasszonyunk házában működő családi típusú gyermekotthon nevelője
Gagyi Éva - szociális gondozó a Hargita megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságon
Przibiszlawszky Bodó Teréz - a csíksomlyói Domokos Pál Péter Gyermekotthon könyvelője, családi gyermekotthon működtetője
Incze Jolán - nevelő - családi típusú gyermekotthonban
Kristó Gabriella - volt gyermekotthoni nevelő, a csíkszeredai Csibész Alapítvány Anna-házánál dolgozó nevelő