TERSEG 2008/1

TÉRSÉG 2008/1. ISSN 1844-7430 

                               Tartalom

BEKÖSZÖNTŐ

TANULMÁNY
Biró A. Zoltán: Székelyföldi helyzetkép – önálló regionális fejlődés [pdf]
Oláh Sándor: A falusi önállósodás előzményei és társadalmi környezete [pdf]

MŰHELY
Gergely Orsolya: Innovációs vízió [pdf]
Kiss Adél: A tanulás esélyei [pdf]
Balló Beáta: Forrásbevonásról alkotott vélemények Hargita megyében [pdf]
Csomortáni Erika: Kulturális turizmusról, kultúragazdaságról alkotott vélemények Hargita megyében [pdf]
András Zoltán: A versenyképesség feltételeiről egy kisváros példáján

KÖRKÉP
Alkalmazott Társadalomtudományi képzés a csíkszeredai Sapientia Egyetemen
Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ a csíkszeredai Sapientián
Projektigazgatói képzés a Regionális Képzési Központban

KITEKINTÉS
Csurgó Bernadett – Kovách Imre – Eva Kučerová: Hatalom és tudás az európai vidékfejlesztésben

OLVASÓPOLC

SZERZŐK