Napirenden a helyi fejlesztés (2.)

A helyi fejlesztés terén a székelyföldi térségben sok minden történt 1989 után.  A mai gyakorlatban meghatározó szerepük van a társadalomtörténeti tényezőknek.
A romániai kommunista rezsim a rendszerváltás előtti két évtizedben több vonatkozásban is hátrányos helyzetbe hozta a vidéki településeket (centralizáció, fejlesztési források hiánya), a magyar települések működését ezen kívül etnikai jellegű korlátozások is kísérték (magyar nyelvű településnév használatának tiltása, közösségi kezdeményezések/rendezvények korlátozása, helyi magyar elitek szerepének csökkentése). Nem véletlen, hogy 1989 után ebben a térségben lokális kezdeményezések egész sora indult el a helyi identitás, a lokális közösségi vagyonok, a közösségi szerveződések visszaállítása (rehabilitációja), újjászervezése érdekében, és elindult – változó léptékben, változó eredményességgel – a helyi fejlesztési programok tervezése, szervezése, kivitelezése is. A helyi fejlesztés társadalmi, társadalomtörténeti kontextusának elemzése, értelmezése fontos megközelítési szempont a jelenlegi térségi gyakorlat újragondolása szempontjából.
A helyi fejlesztés gyakorlati és módszertani kérdéseiről, sikeres, innovatív helyi fejlesztési programokról szervezünk térségi konferenciát VIDÉK - INNOVÁCIÓ – HELYI FEJLESZTÉS címmel Gyergyóremetén, 2019. június 14-én. A rendezvény témakörei:  a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati megközelítések, a lokális társadalommal kapcsolatos kutatási eredmények, innovatív helyi, kistérségi fejlesztési programok, kezdeményezések prezentációja.
Konferencia VITAINDÍTÓ anyaga itt olvasható