Napirenden a helyi fejlesztés (1.)

A helyi fejlesztés gyakorlati és módszertani kérdéseiről, sikeres, innovatív helyi fejlesztési programokról szervezünk térségi konferenciát VIDÉK - INNOVÁCIÓ – HELYI FEJLESZTÉS címmel Gyergyóremetén,  2019. június 14-én. A rendezvény témakörei:  a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati megközelítések, a lokális társadalommal kapcsolatos kutatási eredmények, innovatív helyi, kistérségi fejlesztési programok, kezdeményezések prezentációja.
Miért aktuális a téma? A székelyföldi térség társadalmi helyzetét, változási esélyeit alapvetően az határozza meg, hogy miként működnek az egyes települések. Ennek egyik fontos oka az, hogy a térség nem adminisztratív egység, a fejlesztéspolitikának nincsenek térségi léptékű szakmai, intézményi, anyagi keretfeltételei.   Ezért ebben a térségben az egyes települések periferizálódásának, stagnálásának vagy versenyképessé válásának folyamatát alapvetően a helyi fejlesztés gyakorlata, eredményessége határozza meg.
Soktényezős, összetett, településenként változó folyamatról van szó, amelyben fontos szerepük van az alábbi összetevőknek:

  • a helyi értékek és igények feltárása
  • a külső és belső erőforrások hasznosítása
  • a társadalmi részvétel mértéke
  • a belső és külső kezdeményezések hasznosítása
  • a helyi és a külső tudás összekapcsolása
  • a társadalomtörténeti előzmények hasznosítása
  • a globális kihívásokhoz való igazodás
  • az intézményi és politikai jellegű lobbierő, kijárási gyakorlat 
    ​A Konferencia VITAINDÍTÓ anyaga itt olvasható