Az Erdélyi Társadalom kulturális antropológia lapszámának bemutatója Kolozsváron

Intézetünk munkatársa, Bodó Julianna felkért hozzászólóként vett részt  az Erdélyi Társadalom nemrég megjelent  lapszámának bemutatóján. A kulturális antropológiai tanulmányokat tartalmazó lapszám (2018.2.) bemutatója 2019. április 15-17-én zajlott le Kolozsváron a 9. Szociológus Napok - A rendszerváltás 30 év után, az ifjúság és a munka változó világa c. rendezvény keretében. 
 A hozzászólás a bemutatásra került lapszám 1. tematikai tömbjére fókuszált, amely “Összpont: antropológusszemmel Közép- és Kelet-Európáról” cím alatt  hat esettanulmányt tartalmaz a Kárpát-medence különbőző régióinak (Székelyföld, Debrecen, Délvidék, Kárpátalja) néhány jelenbeli, illetve a közelmúltra vonatkozó jelenségeit elemezve. A tanulmányok antropológiai megközelítésben tárgyalják a lokális identitás és helyi termék összefüggéseit, az egészségügyi rendszerben megmutatkozó nyelvi különbségekből származó egyenlőtlenségeket, az önkéntesség kérdését, a háborúban létrejövő nemi erőszakot mint hatalmi tényezőt, a szomszédsági viszonyokat az etnicitás kontextusában, illetve a kollektív gazdaságok idejében működő helyi hatalmi viszonyokat. A bemutatott tematikai tömb mindegyik tanulmánya egy-egy terjedelmesebb írás részét képezi, illetve előmunkálata egy hosszabb kutatási folyamatnak.