Bodó Julianna előadása Debrecenben

2019. március 28-29-en zajlott le Debrecenben a „Kárpát-medencei romakutatási fórum” a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének szervezésében. A fórum kiemelt célja az volt, hogy a Kárpát-medencei, határon túli kutatóműhelyek és szociálpolitikai szervezetek, oktatási intézmények kutatási és szakmai tapasztalatainak összegyűjtése által nyújtson rálátást a térség roma népességének helyzetére. A fórumon elhangzott előadások antropológiai, szociológiai, népességföldrajzi, szociálpszichológiai megközelítésben mutatták be azokat a kutatási eredményeket és a szociális munka terén szerzett tapasztalatokat, amelyek egy kisebb vagy nagyobb régió roma népességével kapcsolatosak.  A fórum résztvevői erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, vajdasági és magyarországi szakemberek voltak. Amint a rendezvény szervezői kiemelték, a fórumon bemutatásra kerülő tudományos munkák eredményei hasznos kiindulópontot jelenthetnek olyan hosszú távú fejlesztő programoknak a számára,  amelyek a kárpát-medencei roma népesség társadalmi felzárkóztatását célozzák meg.
A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások részéről Bodó Julianna vett részt a rendezvényen „Kultúrák és kapcsolatok – roma népesség a székelyföldi régióban” című előadásával. Az előadás azokra a szakmai tapasztalatokra épült, amelyek a KAM több évtizedes interetnikus témájú programjainak eredményeiből születtek