Események

Konferencia a helyi fejlesztés székelyföldi kérdéseiről

Intézetünk szervezésében, a Csík LEADER Egyesülettel együttműködve került sor a „Hogyan tovább? Fejlesztési esélyek és korlátok vidéki térségben” című konferenciára 2016. június 24-én, a Sapientia EMTE csíkszeredai Karán. A rendezvény dr. Kovách Imre (MTA Szociológiai Kutatóintézet, egyetemi oktató) plenáris előadásával kezdődött, amely a külső erőforrás függés és a helyi fejlesztés kapcsolatának elemzésével foglalkozott.  A plenáris előadást öt, tematikailag egymást kiegészítő szekció követte, amelyek a térségi települések belső erőforrásaira, adottságaira alapozó programokhoz, kezdeményezésekhez, kutatásokhoz kapcsolódtak. Az  Intézményi keretek működése című szekcióban a székelyföldi vidékfejlesztés intézményi kereteinek és szerveződési formáinak ismertetése volt a fő cél. Az Innovatív fejlesztési gyakorlatok szekció  olyan előadásokat, bemutatókat tartalmazott, amelyek egy-egy településhez, térséghez kapcsolódó tevékenységek ismertetése révén nyújtottak átfogó képet az innovációs potenciálról. Az Endogén erőforrások és helyi fejlesztés című szekcióban konkrét, helyi értékekre épülő kezdeményezések kerültek bemutatásra.  A Kultúra, identitás, település szekció az identitásépítés és a vidékfejlesztés kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Végül a Kutatás, térségismeret szekció a térséghez kapcsolódó, folyamatban levő kutatásokat ismertetett, amelyek vidékfejlesztési szempontból aktuális témákat tárgyalnak: szervezeti kultúra, fiatal gazdák agrárinnovációs szerepe, szülő-gyerek kapcsolat, hátrányos helyzetű roma népesség, a tradicionális, helyi tudás jelentősége, a media hatása a fiatalokra, nevelőszülői tapasztalatok, a rurális elit szerepe, roma oktatási kérdések.  A szekciókat követő kerekasztal megbeszélés teret adott az egyes szekciók szakmai összefoglalóinak az ismertetésére, ugyanakkor lehetőséget kínált a bottom-up típusú helyi fejlesztéshez kapcsolódó szemléleti és módszertani kérdések, továbblépési lehetőségek megvitatására. A konferencián elhangzott előadások anyagát a szervezők önálló köteteben jelentetik meg 2016 őszén. 

 

Műhelykonferencia innovatív helyi fejlesztési programokról

Intézetünk sorozatban negyedik alkalommal szervez szakmai programot a csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízásával a vidékfejlesztés, helyi fejlesztés terén dolgozó fiatal szakemberek, illetve az ilyen irányú egyetemi tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók (BA, MA, PHD képzési szintek) részvételével.  A most zajló program innovatív helyi fejlesztési programjavaslatok kidolgozását célozza. A szakmai-módszertani felkészítőket és a terepmunkát követően  2016.június 10-én kerül sor Csíkszeredában a „Kreatív programok a székelyföldi helyi fejlesztés szolgálatában” tematikájú Műhelykonferenciára.  Helyszín a Sapientia EMTE 15-ös előadóterme, a prezentációkra 11-14 között kerül sor.

 

 

Helyi fejlesztés és innováció - Műhelykonferencia Szépvízen

A „Helyi tudás, helyi fejlesztés” program keretében harmadik alkalommal szervez közös Műhelykonferenciát a Szépvízért Egyesület és a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 2016.május 5-én 11 órától a szépvízi Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében.  

A szakmai rendezvény az alulról szerveződő (bottom-up) jellegű helyi fejlesztési programok sikerességnek, eredményességének, társadalmi hasznosságának kérdéskörével foglalkozik.

Szociológia doktori képzés: felvételi lehetőség 2016-ban is!!!!!

Előnyös feltételek mellett van lehetőség a Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programba való jelentkezésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani. Ez a Doktori Program a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola keretében működik, programvezető Prof. Dr. Kovách Imre. 

 

Előadások a szimbolikus térhasználatról

Bodó Julianna két előadást tart a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen az Intézet egyik fő kutatási témaköréből, amely a szimbolikus térhasználat székelyföldi  folyamatainak elemzésére irányul. Az előadások témái:

  • 2016. április 4-én:  Miénk a tér?  Szimbolikus térfoglalás és identitásépítés a rendszerváltás utáni időszakban a székelyföldi régióban 
  • 2016. április 6-án:  Jelek a térben. A nyilvános tér ünnepi használata  - szimbolizáció és identitás

Megjelent a „Helyi fejlesztés – helyi tudás” című kiadványsorozat első kötete

borito

Társadalomtörténet és helyi fejlesztés” címmel jelent meg  A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja és a „Szépvízért” Egyesület közös kiadványsorozatának első kötete, amely a Szépvízen 2014. októberében tartott műhelykonferencia anyagát foglalja össze a témához kapcsolódó előadások, hozzászólások, elemzések formájában. A kiadványsorozat kötetei a helyi fejlesztés szemléleti, módszertani, gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. Olyan témákat és megközelítési módokat tárgyalnak, amelyek a lokális érdekeken és az endogén erőforrásokon alapuló helyi fejlesztést helyezik előtérbe. A helyi társadalom történet fejlesztéspolitikai hasznosítását tárgyaló kiadvány után a következő kötet a helyi identitás és a helyi ünnepek, jelképek fejlesztéspolitikai szerepével és lehetőségeivel foglalkozik majd.

Társadalomtörténet és helyi fejlesztés. Műhelykonferencia,Szépvíz, 2014.október 17. Szerkesztők: Biró A. Zoltán, Blága Ágnes. Státus Kiadó 2015. 135 old. ISBN 978-606-661-042-1 

DOMUS CSOPORTOS PROGRAM

Intézetünk szakmai bázis biztosít a „Helyi fejlesztés és innováció a székelyföldi rurális térségben” tematikájú csoportos DOMUS programnak. A program keretében a rurális térségben zajló sikeres helyi fejlesztési programok társadalmi szerepét, innovációs funkcióját vizsgáljuk. A munkacsoport tagjai: Biró A. Zoltán (csoportvezető), Gergely Orsolya, Székely Kinga Katalin, Berényi Hajnal, Biró Z. Zoltán, Bogyor Izabella. A program szakmai eredményeiből kiadvány készül.

ÚJ KIADVÁNYSOROZAT

Helyi fejlesztés, helyi tudás” címmel új kiadvány sorozatot indítottunk, amelynek első darabja „Társadalomtörténet és helyi fejlesztés” címmel jelenik meg Intézetünk és a Szépvízért Egyesület közös kiadványaként, Biró A. Zoltán és Blága Ágnes szerkesztésében.

Az új kiadványsorozat a helyi fejlesztés  aktuális térségi problémaköreit mutatja be, az egyes témakörök kapcsán szervezett műhelymunkák, szakmai fórumok anyagaira alapozva. Célunk a helyi fejlesztés térségi léptékű szakmai tematizációjának erősítése.  

SZAKMAI ELŐADÁS

Közelítési  és eltávolítási technikák – kultúrák, ha találkoznak” címmel tartott előadást dr. Bodó Julianna, intézetünk munkatársa Budapesten, 2015.november 17-én, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA TK Kisebbségkutató Intézet által szervezett, „Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok” témájú  konferencián.

Oldalak