Események

Intézetünk a SZIMBIÓZIS kulturális antropológiai Fesztiválon

A székelyföldi munkamigráció témakörérő, az Intézetben zajló kutatási programokról  tart  előadást Bodó Julianna (Kisterem, péntek 14,15), illetve Biró Z. Zoltán (Kisterem, péntek 15,15) a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság 2017.május 12-13-án szervezett SZIMBIÓZIS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI FESZTIVÁLON, BUDAPESTEN.  Bemutatásra kerül az Intézet könyvsorozatának új kiadványa is: Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerkesztette: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda.

Kulturális antropológiai előadások

Április 22-23án zajlott a Sapientia MTE csíkszeredai Karán az „Idegen” témakörben szervezett nemzetközi konferencia. Az Intézet szakmai munkájához kapcsolódó előadások a Bodó Julianna által szervezett kulturális antropológiai szekcióban hangzottak el. Témakörök: Új aktorok mint idegenek  a vidékfejlesztésben, Az idegenszerűség kezelése iskolai környezetben, Az eltávolítás nyelvi manőverei, Az idegenség technikáinak működése a székelyföldi munkamigráció folyamatában. 

Konferencia Csíkszeredában: „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra”

„Internet az iskolában, internet a családban” címmel szervez konferenciát Csíkszeredában 2017. május 16-án (kedden) a csíkszeredai Sapientián „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” program Munkacsoportja.
Az ebben a témakörben szervezett negyedik konferencia helyszíne a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Kara.

Beszámoló a csíkszeredai doktorandusz konferenciáról

Sikeresen zárult a Csíkszeredában először megrendezett „Társadalom a térben” Szociológia és Társadalomtudományok Doktorandusz Konferencia. A rendezvényen a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programjának magyarországi és székelyföldi hallgatói tartottak előadásokat. Ugyanakor ez a szakmai rendezvény tájékozódási és konzultációs lehetőséget bizosított azok számára, akik a PhD Programba való felvétel iránt érdeklődnek.
 

Társadalom a térben Doktorandusz konferencia

Hétfőn, 2017. április 10-én kerül sor a Társadalom a térben. Szociológia és Társadalomtudományok Doktorandusz Konferenciára. Helyszín: Csíkszereda, Sapientia EMTE, 12-es terem (félemelet). Szervezők: Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program, KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszék.

Program

 

Domus Csoportos Kutatásról: Helyi elitek szerepe a helyi fejlesztésben

Sikeresen zárult a Domus Csoportos Kutatási program (Helyi elitek szerepe a helyi fejlesztésben. Témavezető: Dr. Biró A. Zoltán. Munkatársak: Sárosi-Blága Ágnes, Dr. Székely Kinga Katalin, Silló Ágota), amelyhez Intézetünk biztosította a módszertani és szakmai logisztikai hátteret, eszközparkot.

 

Intézetünkről, szimbolikus térhasználatról az Erdélyi Magyar Televízióban

Bodó Julianna, Intézetünk munkatársa az Erdélyi Magyar Televízió „Erdélyi Kávéház” műsorának volt a vendége 2017. március 14-én. A műsorban az Intézet megalakulásának és történetének felidézése mellett szó esett a kulturális antropológiai megközelítés módszeréről, társadalmi szerepéről. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan a beszélgetés kitért napjaink nyilvános ünneplési gyakorlatára, a szimbolikus térfoglalás és térhasználat rendszerváltás utáni és mai szerepére.
A beszélgetés  megtekinthető itt

Szociológiai-társadalompolitikai doktori program, székelyföldi érdeklődők számára

Előnyös feltételek mellett van lehetőség szociológiai-társadalompolitika doktori képzésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.
Két tanévben már Székelyföldi csoport is alakult a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja keretében! A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk. A székelyföldi csoport létrehozásának célja az, hogy a szakemberek már a képzés ideje alatt kezdjék el kiépíteni térségi szakmai karrierjüket, s egy általuk választott - a térség számára is fontos - témakörben váljanak szakértőkké. 

 

 

Műhelykonferencia: Helyi elitek vidékfejlesztési szerepe

A rurális elitek helyi fejlesztési szerepével kapcsolatban szervezünk műhelykonferenciát 2017. március 21-én, 16-18 óra között a KAM-Intézet székhelyén (Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 14. szám). Ez a szakmai rendezvény a Domus Csoportos Kutatási programhoz kapcsolódik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szakmai vitaindító 

Oldalak