Aktuális programok

Sikeresen zárult a DOMUS kutatási program!

2016. május 5-én Szépvíz önkormányzatával együttműködve, nyilvános műhelykonferenciával zárult a DOMUS kutatási program (Kutatási téma: Helyi fejlesztés és innováció a székelyföldi rurális térségben. Témavezető: Dr. Biró A. Zoltán. Munkatársak: Dr. Gergely Orsolya, Székely Kinga Katalin, Berényi Hajnal, Bogyor Izabella, Biró Z. Zoltán).

A program keretén belül 15 helyszínen folytattunk terepmunkát és készítettünk esetelemzést helyi fejlesztési programokról.

A média hatása a gyermekekre és fiatalokra

Ebben az évben is folytatódik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat  kezdeményezésére és támogatásával indult kutatási program. A most zajló harmadik adatfelvéltel is 1000-1000 fős mintán készül, hetedikes és tizenegyedikes székelyföldi  tanulók  körében.  A programhoz interjús kutatás is kapcsolódik, oktatók és szülők körében zajlik az anyaggyűjtés. A kutatás szakmai eredményei az ehhez a programhoz kapcsolódó kiadványsorozat 6. kötetében jelennek meg 2016.

Intézeti közreműködés a szakképzés fejlesztésében

Intézetünk ebben az évben is szerepet vállal a romániai magyar szakképzés fejlesztését célzó szakpolitikai folyamatban. A 2015-ben indult programot  a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége  szervezte és menedzselte, Intézetünk a szakmai fórumsorozat tervezésében és kivitelezésében,  a fejlesztési stratégia elkészítésében, valamint  a  szakpolitikai folyamatot összegző kiadvány  összeállításában vállalt szerepet.

Fiatal gazdák és agrárinnováció

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízása alapján - a székelyföldi agrárinnováció témakörében - ebben az évben a térségi fiatal gazdák helyzetéről készítünk helyzetelemzésekre és interjúkra alapozó kutatást.  A program eredményeiből készült kiadvány a PAHRU agrárinnovációs kiadványsorozata negyedik kiadványaként jelenik meg 2016. április végén. A sorozat kötetei Intézetünkben, a térségi nagyobb könyvtárakban elérhetőek, valamint on-line változatban is  hozzáférhetőek a PAHRU weboldalán.